http://forum.dict.pl/

Checking translation
http://forum.dict.pl/viewtopic.php?f=2&t=14157
Strona 1 z 1

Autor:  budzilka [ 2010-05-23, 17:16 ]
Tytuł:  Checking translation

Czy ktoś chciałby podzielić się sugestiami na temat niniejszego tłumaczenia?

Streszczenie
W pracy przedstawiono problem szczególnej ochrony prawnej działaczy związkowych. Po krótkim wprowadzeniu, analizę zagadnienia autorka rozpoczyna od zdefiniowania najważniejszych pojęć wiążących się z podjętym tematem. Następnie autorka omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony działaczy związkowych oraz dalsze kwestie związane z przedstawianym problemem. Rozważania podjęte w pracy oparte są głównie na przepisach ustawy o związkach zawodowych, a także na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz poglądach doktryny, a także na własnych przemyśleniach autorki pracy.

Summary
The paper presents the problem of special legal protection of trade union activists. After a short introduction, the author of an analysis of issues begins by defining key terms associated with the subject taken. Then the author discusses the personal and material scope of protection of trade union activists and other issues related to the presented problem. Considerations taken in the work are based mainly on the provisions of the Law on Trade Unions and the rich jurisprudence of the Supreme Court, the views of doctrine and also on the author’s owown thoughts.

Autor:  DorotaK [ 2010-05-25, 13:00 ]
Tytuł:  Re: Checking translation

Myślę, że tak to powinno wyglądać:

Summary
The paper presents the problem of special legal protection of trade union activists. After a short introduction, the author begins an analysis of issues with defining key terms associated with the taken subject. Then [the author discusses] the personal and material scope of protection of trade union activists and other issues related to the presented problem are described. The author's deliberations shown in the work are based mainly on the provisions of the [Law on] Trade Unions Law and the rich law reports of the Supreme Court, the views of doctrine and also on the author’s own thoughts.

słowa ujęte w [] - do wykreślenia
law reports > http://www.dict.pl/dict?word=orzecznict ... s=&lang=EN
jurisprudence = prawoznawstwo, więc nie pasuje tutaj

Autor:  budzilka [ 2010-05-27, 19:23 ]
Tytuł:  Re: Checking translation

Dostrzegam pewne różnice... Podziękowań moc.

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/